Arter med Salix cinerea (Gråvide) som värdväxt

Antal arter: 21 Detaljer
Stigmella salicis
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal
Ectoedemia intimella
Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal
Phyllonorycter salicicolellus
Phyllonorycter salicicolellus
Vinkelbandad videguldmal
Phyllonorycter hilarellus
Phyllonorycter hilarellus
Klubbstreckad videguldmal
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal
Coleophora albidella
Coleophora albidella
Pudrad sälgsäckmal
Coleophora zelleriella
Coleophora zelleriella
Gulspetsad sälgsäckmal
Ancylis geminana
Ancylis geminana
Grårandssikelvecklare
Cydia servillana
Cydia servillana
Sälggallvecklare
Smerinthus ocellata
Smerinthus ocellata
Videsvärmare
Apatura iris
Apatura iris
Sälgskimmerfjäril
Eupithecia tenuiata
Eupithecia tenuiata
Pilmalmätare
Catocala pacta
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly
Graphiphora augur
Graphiphora augur
Spåmansjordfly