Arter med Ranunculus (Smörblommor) som värdväxt

Antal arter: 13 Detaljer
Cnephasia incertana
Cnephasia incertana
Ljus gråvecklare
Cnephasia asseclana
Cnephasia asseclana
Mellangråvecklare
Cnephasia genitalana
Cnephasia genitalana
Småprickig gråvecklare
Cnephasia longana
Cnephasia longana
Gulaktig gråvecklare
Zelotherses paleana
Zelotherses paleana
Timotejbredvecklare
Olindia schumacherana
Olindia schumacherana
Lundskuggvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Horisme tersata
Horisme tersata
Svartbältad strimmätare
Agrochola lychnidis
Agrochola lychnidis
Streckbackfly
Ammoconia caecimacula
Ammoconia caecimacula
Grått höstfly
Noctua orbona
Noctua orbona
Kantfläckat bandfly