Arter med Prunus domestica (Plommon) som värdväxt

Antal arter: 32 Detaljer
Stigmella prunetorum
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Parornix finitimella
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix torquillella
Parornix torquillella
Större slånveckmal
Coleophora hemerobiella
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Zeuzera pyrina
Zeuzera pyrina
Blåfläckig träfjäril
Hedya pruniana
Hedya pruniana
Stenfruktsvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Enarmonia formosana
Enarmonia formosana
Apelbarkvecklare
Ancylis achatana
Ancylis achatana
Slånsikelvecklare
Cydia funebrana
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Pammene rhediella
Pammene rhediella
Rödspetsad solvecklare
Pammene germmana
Pammene germmana
Svart eksolvecklare
Aporia crataegi
Aporia crataegi
Hagtornsfjäril
Thecla betulae
Thecla betulae
Eldsnabbvinge
Satyrium pruni
Satyrium pruni
Busksnabbvinge
Cilix glaucata
Cilix glaucata
Slånspinnare
Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria
Strimmig smalvingemätare
Angerona prunaria
Angerona prunaria
Plommonmätare
Lycia hirtaria
Lycia hirtaria
Lurvig vintermätare
Lycia pomonaria
Lycia pomonaria
Björkvintermätare
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia
Dubbelvågig lavmätare
Lomographa bimaculata
Lomographa bimaculata
Fläckatlasmätare
Lomographa temerata
Lomographa temerata
Bandatlasmätare
Theria rupicapraria
Theria rupicapraria
Brunaktig frostmätare
Catocala fulminea
Catocala fulminea
Gulbandat ordensfly
Nola cucullatella
Nola cucullatella
Gråpucklig trågspinnare