Arter med Prunus avium (Sötkörsbär) som värdväxt

Antal arter: 22 Detaljer
Stigmella prunetorum
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella oxyacanthella
Stigmella oxyacanthella
Skimmerdvärgmal
Lyonetia clerkella
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Coleophora adjectella
Coleophora adjectella
Ljuskantad slånsäckmal
Coleophora trigeminella
Coleophora trigeminella
Vitkantad rönnsäckmal
Coleophora hemerobiella
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Coleophora anatipennella
Coleophora anatipennella
Pudrad hasselsäckmal
Zeuzera pyrina
Zeuzera pyrina
Blåfläckig träfjäril
Acleris umbrana
Acleris umbrana
Häggvårvecklare
Eudemis porphyrana
Eudemis porphyrana
Häggrullvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Hedya pruniana
Hedya pruniana
Stenfruktsvecklare
Hedya dimidiana
Hedya dimidiana
Häggbrokvecklare
Rhopobota naevana
Rhopobota naevana
Sotfläcksvecklare
Epinotia signatana
Epinotia signatana
Häggskottsvecklare
Enarmonia formosana
Enarmonia formosana
Apelbarkvecklare