Arter med Potentilla palustris (Kråkklöver) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Stigmella poterii
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Saturnia pavonia
Saturnia pavonia
Mindre påfågelspinnare
Idaea muricata
Idaea muricata
Rödpudrad lövmätare
Hypenodes humidalis
Hypenodes humidalis
Dvärgmottfly