Arter med Poa pratensis (Ängsgröe) som värdväxt

Antal arter: 13 Detaljer
Elachista luticomella
Elachista luticomella
Gulhövdad gräsmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista pomerana
Elachista pomerana
Sumpgräsmal
Elachista humilis
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Elachista argentella
Elachista argentella
Silvergräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Agriphila straminella
Agriphila straminella
Halmgult gräsmott
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Slåttergräsfjäril
Deltote bankiana
Deltote bankiana
Tvärstreckat glansfly
Leucania obsoleta
Leucania obsoleta
Prickgräsfly