Arter med Picea sitchensis (Sitkagran) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Ptycholoma lecheanum
Ptycholoma lecheanum
Blybandsvecklare
Spilonota laricana
Spilonota laricana
Lärkknoppvecklare