Arter med Ononis spinosa (Busktörne) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Cydia caecana
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia microgrammana
Cydia microgrammana
Puktörnevecklare
Amblyptilia punctidactyla
Amblyptilia punctidactyla
Stormhattsfjädermott
Marasmarcha lunaedactyla
Marasmarcha lunaedactyla
Puktörnefjädermott
Pima boisduvaliella
Pima boisduvaliella
Strandvialsmott