Arter med Mycelis muralis (Skogssallat) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Phalonidia gilvicomana
Phalonidia gilvicomana
Skogssallatsblomvecklare
Phalonidia curvistrigana
Phalonidia curvistrigana
Bågbandad blomvecklare
Pselnophorus heterodactylus
Pselnophorus heterodactylus
Skogssallatsfjädermott
Cucullia lactucae
Cucullia lactucae
Blågrått kapuschongfly