Arter med Milium effusum (Hässlebrodd) som värdväxt

Antal arter: 14 Detaljer
Elachista stabilella
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal
Elachista diederichsiella
Elachista diederichsiella
Hässlebroddsgräsmal
Elachista elegans
Elachista elegans
Sen piprörsgräsmal
Elachista luticomella
Elachista luticomella
Gulhövdad gräsmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista cingillella
Elachista cingillella
Skarpbandsgräsmal
Elachista unifasciella
Elachista unifasciella
Bokskogsgräsmal
Elachista adscitella
Elachista adscitella
Älväxingsgräsmal
Carterocephalus silvicola
Carterocephalus silvicola
Svartfläckig glanssmygare
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Slåttergräsfjäril
Erebia ligea
Erebia ligea
Skogsgräsfjäril
Apamea scolopacina
Apamea scolopacina
Gulhalsat ängsfly