Arter med Lycopus europaeus (Strandklo) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Pseudopostega auritella
Pseudopostega auritella
Fläckögonlocksmal
Phalonidia manniana
Phalonidia manniana
Mynteblomvecklare
Cochylidia rupicola
Cochylidia rupicola
Hampflockelsvecklare