Arter med Lychnis viscaria (Tjärblomster) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Coleophora albella
Coleophora albella
Svartvit säckmal
Coleophora graminicolella
Coleophora graminicolella
Tjärblomstersäckmal
Caryocolum vicinellum
Caryocolum vicinellum
Smällglimsmal
Caryocolum amaurellum
Caryocolum amaurellum
Tjärblomstermal
Perizoma hydrata
Perizoma hydrata
Glimfältmätare