Arter med Lychnis (Gökblomster) som värdväxt

Antal arter: 14 Detaljer
Coleophora albella
Coleophora albella
Svartvit säckmal
Coleophora graminicolella
Coleophora graminicolella
Tjärblomstersäckmal
Caryocolum vicinellum
Caryocolum vicinellum
Smällglimsmal
Caryocolum amaurellum
Caryocolum amaurellum
Tjärblomstermal
Cnephasia longana
Cnephasia longana
Gulaktig gråvecklare
Perizoma affinitata
Perizoma affinitata
Blärefältmätare
Perizoma hydrata
Perizoma hydrata
Glimfältmätare
Hadena bicruris
Hadena bicruris
Större vitblärefly
Hadena compta
Hadena compta
Vitbandat nejlikfly
Hadena confusa
Hadena confusa
Praktnejlikfly
Hadena albimacula
Hadena albimacula
Vitfläckat nejlikfly
Sideridis rivularis
Sideridis rivularis
Violettrött nejlikfly