Arter med Lithospermum officinale (Stenfrö) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Ethmia dodecea
Ethmia dodecea
Prickig stenfrömal
Ethmia quadrillella
Ethmia quadrillella
Lungörtssorgmal
Ethmia pusiella
Ethmia pusiella
Större stenfrömal
Coleophora pennella
Coleophora pennella
Strävbladssäckmal