Arter med Ligustrum vulgare (Liguster) som värdväxt

Antal arter: 18 Detaljer
Adela croesella
Adela croesella
Buskantennmal
Eupoecilia ambiguella
Eupoecilia ambiguella
Brakvedsblomvecklare
Spatalistis bifasciana
Spatalistis bifasciana
Gulbandad bredvecklare
Doloploca punctulana
Doloploca punctulana
Tryvårvecklare
Clepsis consimilana
Clepsis consimilana
Fållad askvecklare
Anania coronata
Anania coronata
Flädermott
Sphinx ligustri
Sphinx ligustri
Ligustersvärmare
Euphydryas maturna
Euphydryas maturna
Asknätfjäril
Apeira syringaria
Apeira syringaria
Syrenmätare
Ennomos fuscantaria
Ennomos fuscantaria
Askflikmätare
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Acasis viretata
Acasis viretata
Grön lobmätare
Polia nebulosa
Polia nebulosa
Dimlundfly