Arter med Leucanthemum vulgare (Prästkrage) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Dichrorampha aeratana
Dichrorampha aeratana
Svartstreckad rotvecklare
Dichrorampha acuminatana
Dichrorampha acuminatana
Spetsvingad rotvecklare
Dichrorampha vancouverana
Dichrorampha vancouverana
Rödtonad röllikarotvecklare
Hellinsia lienigiana
Hellinsia lienigiana
Gråbofjädermott