Arter med Larix decidua (Lärk) som värdväxt

Antal arter: 11 Detaljer
Coleophora laricella
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Spilonota laricana
Spilonota laricana
Lärkknoppvecklare
Zeiraphera griseana
Zeiraphera griseana
Lärkträdsvecklare
Retinia perangustana
Retinia perangustana
Lärkkottsvecklare
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Macaria signaria
Macaria signaria
Granbågmätare
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Barrskogsmätare
Eupithecia indigata
Eupithecia indigata
Tallmalmätare
Eupithecia lariciata
Eupithecia lariciata
Lärkmalmätare