Arter med Lactuca serriola (Taggsallat) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Clepsis pallidana
Clepsis pallidana
Sandsnedbandsvecklare
Eucosma conterminana
Eucosma conterminana
Sallatsfrövecklare
Lemonia dumi
Lemonia dumi
Mjölkörtsspinnare
Spilosoma lubricipedum
Spilosoma lubricipedum
Prickig tigerspinnare