Arter med Knautia arvensis (Åkervädd) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora cupriacella
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal
Aethes hartmanniana
Aethes hartmanniana
Brokig väddblomvecklare
Selenodes karelica
Selenodes karelica
Åkerväddsvecklare
Stenoptilia bipunctidactyla
Stenoptilia bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Hemaris tityus
Hemaris tityus
Svävflugedagsvärmare
Hemaris fuciformis
Hemaris fuciformis
Humledagsvärmare
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare