Arter med Juniperus communis (En) som värdväxt

Antal arter: 21 Detaljer
Argyresthia dilectella
Argyresthia dilectella
Vattrad enbarrsmal
Gelechia sabinellus
Gelechia sabinellus
Längsstreckad enbuskstävmal
Dichomeris marginella
Dichomeris marginella
Vitkantad ennålmal
Aethes rutilana
Aethes rutilana
Enblomvecklare
Ditula angustiorana
Ditula angustiorana
Idegransbredvecklare
Epinotia tedella
Epinotia tedella
Granbarrvecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Macaria liturata
Macaria liturata
Tallbågmätare
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Tallmätare
Thera obeliscata
Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera variata
Thera variata
Barrfältmätare
Thera cognata
Thera cognata
Gråbrun fältmätare
Thera juniperata
Thera juniperata
Enfältmätare
Eupithecia intricata
Eupithecia intricata
Grå enmalmätare
Eupithecia pusillata
Eupithecia pusillata
Streckad enmalmätare
Eupithecia lanceata
Eupithecia lanceata
Lansettvingad malmätare