Arter med Ilex aquifolium (Järnek) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Ditula angustiorana
Ditula angustiorana
Idegransbredvecklare
Gymnoscelis rufifasciata
Gymnoscelis rufifasciata
Tvåsporrig malmätare