Arter med Holcus (Luddtåtlar) som värdväxt

Antal arter: 16 Detaljer
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista nobilella
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista subnigrella
Elachista subnigrella
Halvsvart gräsmal
Elachista humilis
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Elachista canapennella
Elachista canapennella
Gråvingegräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista argentella
Elachista argentella
Silvergräsmal
Elachista chrysodesmella
Elachista chrysodesmella
Gulbandsgräsmal
Elachista unifasciella
Elachista unifasciella
Bokskogsgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Coleophora lixella
Coleophora lixella
Sikelsäckmal
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Slåttergräsfjäril
Plusia putnami
Plusia putnami
Sumpmetallfly