Arter med Heracleum sphondylium (Björnloka) som värdväxt

Antal arter: 16 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix angelicella
Agonopterix angelicella
Strätteplattmal
Depressaria radiella
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Aethes dilucidana
Aethes dilucidana
Strandkvanneblomvecklare
Pammene aurana
Pammene aurana
Guldfläcksvecklare
Pammene gallicana
Pammene gallicana
Palsternacksvecklare
Phaulernis fulviguttella
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Papilio machaon
Papilio machaon
Makaonfjäril
Eupithecia trisignaria
Eupithecia trisignaria
Spenörtsmalmätare
Eupithecia tripunctaria
Eupithecia tripunctaria
Björnflokemalmätare
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare
Autographa jota
Autographa jota
Violettrött metallfly