Arter med Hedera helix (Murgröna) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Eupoecilia ambiguella
Eupoecilia ambiguella
Brakvedsblomvecklare
Ditula angustiorana
Ditula angustiorana
Idegransbredvecklare
Lozotaenia forsterana
Lozotaenia forsterana
Skogsbredvecklare
Clepsis consimilana
Clepsis consimilana
Fållad askvecklare
Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Idaea seriata
Idaea seriata
Rislövmätare
Idaea trigeminata
Idaea trigeminata
Brunfläckad lövmätare