Arter med Festuca ovina (Fårsvingel) som värdväxt

Antal arter: 24 Detaljer
Elachista exactella
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista argentella
Elachista argentella
Silvergräsmal
Elachista triatomea
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal
Elachista dispilella
Elachista dispilella
Fårsvingelgräsmal
Elachista distigmatella
Elachista distigmatella
Tvåpunktsgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Elachista bedellella
Elachista bedellella
Grå vitspetsgräsmal
Eana penziana
Eana penziana
Större gulfläcksgråvecklare
Anerastia lotella
Anerastia lotella
Rödgrått gräsrotsmott
Crambus pascuellus
Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus ericellus
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus perlellus
Crambus perlellus
Silvergräsmott
Agriphila inquinatella
Agriphila inquinatella
Grässkottsmott
Agriphila selasella
Agriphila selasella
Strandgräsmott
Agriphila straminella
Agriphila straminella
Halmgult gräsmott
Thisanotia chrysonuchella
Thisanotia chrysonuchella
Bågbandsgräsmott
Pediasia contaminella
Pediasia contaminella
Gräsmattemott
Lasiocampa trifolii
Lasiocampa trifolii
Klöverspinnare
Hesperia comma
Hesperia comma
Silversmygare
Oeneis bore
Oeneis bore
Tundragräsfjäril
Oligia fasciuncula
Oligia fasciuncula
Rödgult ängsfly
Mesoligia furuncula
Mesoligia furuncula
Tvåfärgat ängsfly