Arter med Euonymus europaeus (Benved) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Yponomeuta cagnagellus
Yponomeuta cagnagellus
Benvedsspinnmal
Ypsolopha mucronella
Ypsolopha mucronella
Benvedshöstmal
Synanthedon tipuliformis
Synanthedon tipuliformis
Vinbärsglasvinge
Abraxas grossulariata
Abraxas grossulariata
Krusbärsmätare
Ligdia adustata
Ligdia adustata
Benvedsmätare