Arter med Eriophorum vaginatum (Tuvull) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Elachista serricornis
Elachista serricornis
Mindre kärrgräsmal
Oeneis jutta
Oeneis jutta
Tallgräsfjäril
Amphipoea lucens
Amphipoea lucens
Högmossestamfly