Arter med Epilobium hirsutum (Rosendunört) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Mompha langiella
Mompha langiella
Punktbrokmal
Mompha ochraceella
Mompha ochraceella
Gul dunörtsbrokmal
Mompha lacteella
Mompha lacteella
Gråryggsbrokmal
Mompha propinquella
Mompha propinquella
Vitryggsbrokmal
Mompha epilobiella
Mompha epilobiella
Vinterbrokmal
Clepsis spectrana
Clepsis spectrana
Kärrsnedbandsvecklare
Spargania luctuata
Spargania luctuata
Mjölkefältmätare