Arter med Daucus carota (Morot) som värdväxt

Antal arter: 14 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix nervosa
Agonopterix nervosa
Rödbrämad harrisplattmal
Agonopterix yeatiana
Agonopterix yeatiana
Vattenmärkeplattmal
Agonopterix purpurea
Agonopterix purpurea
Mindre morotsplattmal
Depressaria daucella
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Depressaria pulcherrimella
Depressaria pulcherrimella
Ljusryggad bockrotsplattmal
Depressaria depressana
Depressaria depressana
Tvåfärgad morotsplattmal
Aethes francillana
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Pammene gallicana
Pammene gallicana
Palsternacksvecklare
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Papilio machaon
Papilio machaon
Makaonfjäril
Hoplodrina octogenaria
Hoplodrina octogenaria
Gulbrunt lövfly