Arter med Dactylis (Hundäxingar) som värdväxt

Antal arter: 47 Detaljer
Elachista atricomella
Elachista atricomella
Svarthövdad gräsmal
Elachista elegans
Elachista elegans
Sen piprörsgräsmal
Elachista luticomella
Elachista luticomella
Gulhövdad gräsmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista nobilella
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista subnigrella
Elachista subnigrella
Halvsvart gräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista argentella
Elachista argentella
Silvergräsmal
Elachista chrysodesmella
Elachista chrysodesmella
Gulbandsgräsmal
Elachista obliquella
Elachista obliquella
Smalbandsgräsmal
Elachista unifasciella
Elachista unifasciella
Bokskogsgräsmal
Elachista gangabella
Elachista gangabella
Lundskaftingsgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Euthrix potatoria
Euthrix potatoria
Gräselefant
Carterocephalus palaemon
Carterocephalus palaemon
Gulfläckig glanssmygare
Siona lineata
Siona lineata
Svartribbad vitvingemätare
Euclidia mi
Euclidia mi
Vitbrokigt slåtterfly
Deltote pygarga
Deltote pygarga
Vitfläckat glansfly
Apamea monoglypha
Apamea monoglypha
Större ängsfly
Apamea crenata
Apamea crenata
Sommarängsfly
Apamea epomidion
Apamea epomidion
Leverbrunt ängsfly
Apamea illyria
Apamea illyria
Skogsängsfly
Apamea anceps
Apamea anceps
Sandängsfly
Oligia strigilis
Oligia strigilis
Hundäxingsängsfly
Litoligia literosa
Litoligia literosa
Strandängsfly
Mesapamea secalis
Mesapamea secalis
Större vitaxfly
Eremobia ochroleuca
Eremobia ochroleuca
Ockragult ängsfly
Amphipoea oculea
Amphipoea oculea
Rödbrunt stamfly
Amphipoea fucosa
Amphipoea fucosa
Ängsstamfly
Calamia tridens
Calamia tridens
Grönt hedmarksfly
Mythimna turca
Mythimna turca
Rödbrunt gräsfly
Mythimna pudorina
Mythimna pudorina
Rödgrått gräsfly
Mythimna conigera
Mythimna conigera
Vitfläckat gräsfly
Mythimna pallens
Mythimna pallens
Halmgult gräsfly
Mythimna impura
Mythimna impura
Brungult gräsfly
Mythimna vitellina
Mythimna vitellina
Äggult gräsfly
Leucania comma
Leucania comma
Kommatecknat gräsfly
Noctua orbona
Noctua orbona
Kantfläckat bandfly
Ochsenheimeria mediopectinella
Ochsenheimeria mediopectinella
Mörkspräcklig hornmal