Arter med Centaurea scabiosa (Väddklint) som värdväxt

Antal arter: 10 Detaljer
Agonopterix subpropinquella
Agonopterix subpropinquella
Större tistelplattmal
Agonopterix pallorella
Agonopterix pallorella
Rödklintsplattmal
Metzneria ehikeella
Metzneria ehikeella
Väddklintskorgmal
Metzneria metzneriella
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Metzneria aprilella
Metzneria aprilella
Rödstreckad korgmal
Cochylimorpha alternana
Cochylimorpha alternana
Väddklintsblomvecklare
Eucosma hohenwartiana
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Eucosma fulvana
Eucosma fulvana
Väddklintsfrövecklare