Arter med Centaurea nigra (Svartklint) som värdväxt

Antal arter: 10 Detaljer
Coleophora paripennella
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Metzneria metzneriella
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Agapeta zoegana
Agapeta zoegana
Klintgulvecklare
Aethes smeathmanniana
Aethes smeathmanniana
Fältblomvecklare
Endothenia oblongana
Endothenia oblongana
Klintrotvecklare
Pelochrista caecimaculana
Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Eucosma cana
Eucosma cana
Tistelfrövecklare
Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Paratalanta hyalinalis
Paratalanta hyalinalis
Sidengult ängsmott