Arter med Centaurea jacea (Rödklint) som värdväxt

Antal arter: 14 Detaljer
Agonopterix subpropinquella
Agonopterix subpropinquella
Större tistelplattmal
Agonopterix pallorella
Agonopterix pallorella
Rödklintsplattmal
Coleophora brevipalpella
Coleophora brevipalpella
Större klintsäckmal
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora paripennella
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Metzneria metzneriella
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Agapeta zoegana
Agapeta zoegana
Klintgulvecklare
Cochylis posterana
Cochylis posterana
Vit korgblomvecklare
Pelochrista caecimaculana
Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Eucosma obumbratana
Eucosma obumbratana
Fettistelfrövecklare
Eucosma hohenwartiana
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Heliothis viriplaca
Heliothis viriplaca
Kardväddsknölfly