Arter med Carlina vulgaris (Spåtistel) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Metzneria aestivella
Metzneria aestivella
Spåtistelskorgmal
Scrobipalpa acuminatella
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal