Arter med Carlina (Spåtistlar) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Agonopterix arenella
Agonopterix arenella
Kardborreplattmal
Coleophora peribenanderi
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Metzneria aestivella
Metzneria aestivella
Spåtistelskorgmal
Scrobipalpa acuminatella
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal
Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Calyciphora albodactyla
Calyciphora albodactyla
Spåtistelsfjädermott