Arter med Calystegia (Snårvindor) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Emmelina monodactyla
Emmelina monodactyla
Åkervindefjädermott
Agrius convolvuli
Agrius convolvuli
Åkervindesvärmare
Acontia trabealis
Acontia trabealis
Åkervindefly
Stigmella freyella
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal