Arter med Betula pubescens (Glasbjörk) som värdväxt

Antal arter: 17 Detaljer
Stigmella lapponica
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella confusella
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella betulicola
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella continuella
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Ectoedemia occultella
Ectoedemia occultella
Vårtbjörksdvärgmal
Incurvaria pectinea
Incurvaria pectinea
Blek kambladskärare
Phylloporia bistrigella
Phylloporia bistrigella
Dvärgbladskärare
Lyonetia clerkella
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Coleophora betulella
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal
Synanthedon scoliaeformis
Synanthedon scoliaeformis
Dolkstekelsglasvinge
Ancylis uncella
Ancylis uncella
Gråfläckssikelvecklare
Drepana falcataria
Drepana falcataria
Ockragul sikelvinge
Archiearis parthenias
Archiearis parthenias
Brun flickfjäril