Arter med Avena (Havren) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Elachista stabilella
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista subnigrella
Elachista subnigrella
Halvsvart gräsmal
Elachista pomerana
Elachista pomerana
Sumpgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Elachista bedellella
Elachista bedellella
Grå vitspetsgräsmal
Coleophora lixella
Coleophora lixella
Sikelsäckmal