Arter med Atriplex prostrata (Spjutmålla) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Scrobipalpa nitentella
Scrobipalpa nitentella
Saltmållesmåstävmal
Scrobipalpa atriplicella
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal