Arter med Artemisia vulgaris (Gråbo) som värdväxt

Antal arter: 40 Detaljer
Exaeretia allisella
Exaeretia allisella
Gråboplattmal
Depressaria leucocephala
Depressaria leucocephala
Ljusryggad gråboplattmal
Depressaria silesiaca
Depressaria silesiaca
Nordlig röllikaplattmal
Coleophora trochilella
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Scrobipalpa proclivella
Scrobipalpa proclivella
Malörtssmåstävmal
Celypha rufana
Celypha rufana
Brun grundvecklare
Thiodia citrana
Thiodia citrana
Citronvecklare
Eucosma lacteana
Eucosma lacteana
Mjölkfrövecklare
Eucosma metzneriana
Eucosma metzneriana
Större malörtsskottvecklare
Epiblema foenella
Epiblema foenella
Gråbostjälkvecklare
Dichrorampha simpliciana
Dichrorampha simpliciana
Gråborotvecklare
Hellinsia lienigiana
Hellinsia lienigiana
Gråbofjädermott
Phycitodes binaevella
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott
Udea lutealis
Udea lutealis
Blekgult ängsmott
Pyrausta aerealis
Pyrausta aerealis
Sandfältsljusmott
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Scopula immorata
Scopula immorata
Gråbandad lövmätare
Scopula marginepunctata
Scopula marginepunctata
Gulgrå lövmätare
Pelurga comitata
Pelurga comitata
Mållmätare
Eupithecia absinthiata
Eupithecia absinthiata
Absintmalmätare
Eupithecia goossensiata
Eupithecia goossensiata
Spenslig malmätare
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Röllikamalmätare
Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata
Gråbomalmätare
Eupithecia innotata
Eupithecia innotata
Malörtsmalmätare
Cucullia fraudatrix
Cucullia fraudatrix
Gråbokapuschongfly
Cucullia absinthii
Cucullia absinthii
Absintkapuschongfly
Cucullia argentea
Cucullia argentea
Silverfläckat kapuschongfly
Cucullia artemisiae
Cucullia artemisiae
Malörtskapuschongfly
Cucullia praecana
Cucullia praecana
Ljusgrått kapuschongfly
Cucullia tanaceti
Cucullia tanaceti
Renfanekapuschongfly
Amphipyra tragopoginis
Amphipyra tragopoginis
Treprickigt buskfly
Orthosia gracilis
Orthosia gracilis
Grått sälgfly
Eucarta virgo
Eucarta virgo
Jungfrufly
Polia bombycina
Polia bombycina
Brungrått lundfly
Naenia typica
Naenia typica
Gråribbat kvällsfly