Arter med Artemisia campestris (Fältmalört) som värdväxt

Antal arter: 47 Detaljer
Depressaria artemisiae
Depressaria artemisiae
Streckad fältmalörtsplattmal
Coleophora vibicigerella
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora caelebipennella
Coleophora caelebipennella
Kilstreckad hedblomstersäckmal
Coleophora directella
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Coleophora albicans
Coleophora albicans
Ljus malörtssäckmal
Coleophora granulatella
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal
Scrobipalpula psilella
Scrobipalpula psilella
Ljuskantad småstävmal
Sophronia humerella
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Phtheochroa inopiana
Phtheochroa inopiana
Fältmalörtspraktvecklare
Cochylimorpha hilarana
Cochylimorpha hilarana
Fältmalörtsgallvecklare
Aethes kindermanniana
Aethes kindermanniana
Fältmalörtsblomvecklare
Cochylidia richteriana
Cochylidia richteriana
Större fältmalörtsrotvecklare
Cochylidia moguntiana
Cochylidia moguntiana
Mindre fältmalörtsrotvecklare
Clepsis pallidana
Clepsis pallidana
Sandsnedbandsvecklare
Thiodia citrana
Thiodia citrana
Citronvecklare
Pelochrista infidana
Pelochrista infidana
Fältmalörtsrotvecklare
Eucosma messingiana
Eucosma messingiana
Gul rotvecklare
Hellinsia lienigiana
Hellinsia lienigiana
Gråbofjädermott
Hypochalcia ahenella
Hypochalcia ahenella
Större backmott
Nyctegretis lineana
Nyctegretis lineana
Gråborotmott
Mecyna flavalis
Mecyna flavalis
Gyllenängsmott
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Lycia zonaria
Lycia zonaria
Hedvintermätare
Biston betularia
Biston betularia
Björkmätare
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Tandad lundmätare
Eupithecia absinthiata
Eupithecia absinthiata
Absintmalmätare
Eupithecia goossensiata
Eupithecia goossensiata
Spenslig malmätare
Eupithecia vulgata
Eupithecia vulgata
Vinkelmalmätare
Eupithecia orphnata
Eupithecia orphnata
Alvarmalmätare
Eupithecia innotata
Eupithecia innotata
Malörtsmalmätare
Eupithecia ochridata
Eupithecia ochridata
Gråblek malmätare
Cucullia fraudatrix
Cucullia fraudatrix
Gråbokapuschongfly
Cucullia argentea
Cucullia argentea
Silverfläckat kapuschongfly
Cucullia artemisiae
Cucullia artemisiae
Malörtskapuschongfly
Amphipyra tragopoginis
Amphipyra tragopoginis
Treprickigt buskfly
Polia bombycina
Polia bombycina
Brungrått lundfly
Conisania leineri
Conisania leineri
Vitribbat strandfly
Narraga fasciolaria
Narraga fasciolaria
Fältmalörtsmätare
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Stäpplavmätare