Arter med Anthyllis vulneraria (Getväppling) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Scythris siccella
Scythris siccella
Sandfältmal
Coleophora vulnerariae
Coleophora vulnerariae
Getväpplingssäckmal
Aproaerema anthyllidellum
Aproaerema anthyllidellum
Getväpplingspalpmal
Pima boisduvaliella
Pima boisduvaliella
Strandvialsmott
Cupido minimus
Cupido minimus
Mindre blåvinge
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche alexis
Klöverblåvinge
Cyaniris semiargus
Cyaniris semiargus
Ängsblåvinge
Polyommatus dorylas
Polyommatus dorylas
Väpplingblåvinge