Arter med Angelica sylvestris (Strätta) som värdväxt

Antal arter: 15 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Aethes francillana
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes fennicana
Aethes fennicana
Strätteblomvecklare
Pammene gallicana
Pammene gallicana
Palsternacksvecklare
Phaulernis fulviguttella
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Epermenia falciformis
Epermenia falciformis
Rödgul strättemal
Papilio machaon
Papilio machaon
Makaonfjäril
Eupithecia trisignaria
Eupithecia trisignaria
Spenörtsmalmätare
Eupithecia tripunctaria
Eupithecia tripunctaria
Björnflokemalmätare
Eupithecia subfuscata
Eupithecia subfuscata
Hallonmalmätare
Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata
Gråbomalmätare
Eupithecia virgaureata
Eupithecia virgaureata
Gullrismalmätare
Chloroclystis v-ata
Chloroclystis v-ata
Kronmalmätare