Arter med Ammophila (Sandrör) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Dactylotula kinkerella
Dactylotula kinkerella
Sandrörsflikmal
Aphomia zelleri
Aphomia zelleri
Sandflymott
Anerastia lotella
Anerastia lotella
Rödgrått gräsrotsmott
Litoligia literosa
Litoligia literosa
Strandängsfly
Mythimna litoralis
Mythimna litoralis
Vitstreckat gräsfly