Arter med Alliaria (Löktravar) som värdväxt

Antal arter: 10 Detaljer
Cauchas rufimitrella
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal
Evergestis frumentalis
Evergestis frumentalis
Flammigt senapsmott
Evergestis limbata
Evergestis limbata
Löktravsmott
Pieris rapae
Pieris rapae
Rovfjäril
Pieris napi
Pieris napi
Rapsfjäril
Xanthorhoe fluctuata
Xanthorhoe fluctuata
Svartfläcksfältmätare