Trichoptera Nattsländor

Fotoöversikt, 157 arter (av 229) Detaljer
Ordningen kännetecknas av vingar med hår istället för fjäll samt avsaknad av sugsnabel. Vingarna hålls taklagda över kroppen och antennerna hålls framåtriktade. Storleken varierar mellan 3 och 30 mm i vinglängd och det finns en art där honan saknar vingar.
Semblis atrata
Semblis atrata
Småfläckig kungsnattslända
Semblis phalaenoides
Semblis phalaenoides
Storfläckig kungsnattslända