Tiliacea citrago Trestreckat gulvingsfly

Fotoöversikt, 6 foton Detaljer
Breda gulorange framvingar med karakteristisk rödorange teckning som består av tre tydliga tvärlinjer, mer diffust markerad oval och njurfläck, pudring samt markerade ribbor. Den mittre tvärlinjen bredare och tämligen rak.
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson