Enfärgat brungula vingar med mörkbruna kanter. Litet svagt svart streck i utkanten av diskcellen. Hanen har långt, lätt böjt och svart längsgående streck av doftfjäll i inre delen av framvingen. Inga säkra fynd i Sverige.

Thymelicus sylvestris
Större tåtelsmygare

Fotoöversikt, 0 foton
Detaljer