Scythrididae Fältmalar

Fotoöversikt, 15 arter (av 15) Detaljer
Små till medelstora fjärilar med spetsiga framvingar med brun eller svart grundfärg. De är till största delen dagaktiva. Huvudet är platt och kallades förr korthuvudmalar. Palperna normalt ganska långa och uppåtriktade. Många av arterna har vita fjäll på framvingarna som ibland ger arttypisk teckning. De flesta arter kan vara i princip utan teckning, Några arter är alltid utan teckning och kan bara bestämmas genom genitalierna. Generellt bör man alltid samla in beläggsexemplar. Hanarna har särpräglade och varierande genitalier och kan ofta identifieras genom att borsta bort analtofsen. Larverna lever i ett spinn från basen av värdväxten men är svåra att hitta. De flesta arter kommer sällan till ljus och hittas oftast genom håvning i vegetation i öppen mark.
Scythris productella
Scythris productella
Havstrandsfältmal
Scythris fuscoaenea
Scythris fuscoaenea
Solvändefältmal
Scythris picaepennis
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris disparella
Scythris disparella
Svart ängsfältmal
Scythris laminella
Scythris laminella
Gråfibblefältmal
Scythris limbella
Scythris limbella
Mållefältmal
Scythris noricella
Scythris noricella
Grå mjölkefältmal
Scythris inspersella
Scythris inspersella
Svart mjölkefältmal
Scythris empetrella
Scythris empetrella
Kråkrisfältmal
Scythris siccella
Scythris siccella
Sandfältmal
Scythris cicadella
Scythris cicadella
Knavelfältmal
Scythris crypta
Scythris crypta
Ginstfältmal
Scythris fuscopterella
Scythris fuscopterella
Nordlig fältmal