Psychidae Säckspinnare

Fotoöversikt, 24 arter (av 24) Detaljer
Tjugofyra arter av mycket varierande storlek. Honan för alla utom två arter är vinglös. För tre av arterna saknas hanar i Sverige. Hanarna är oftast diskret färgade med ingen eller sparsmakad teckning och många arter har tydligt kamtandade antenner. Namnet på familjen kommer sig av att larverna lever i en säck. Säcken täcks av mineralkorn eller växtfragment och är ofta artkarakteristisk. Larver som lever i en säck delar de med familjen säckmalar (Coleophoridae).
Diplodoma laichartingella
Diplodoma laichartingella
Dubbelsäckspinnare
Narycia duplicella
Narycia duplicella
Algsäckspinnare
Dahlica triquetrella
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica lichenella
Dahlica lichenella
Jungfrusäckspinnare
Dahlica lazuri
Dahlica lazuri
Röksäckspinnare
Dahlica charlottae
Dahlica charlottae
Tunnvingesäckspinnare
Dahlica listerella
Dahlica listerella
Tallsäckspinnare
Dahlica rupicolella
Dahlica rupicolella
Klippsäckspinnare
Taleporia tubulosa
Taleporia tubulosa
Nätrörsäckspinnare
Taleporia borealis
Taleporia borealis
Nordisk rörsäckspinnare
Bankesia conspurcatella
Bankesia conspurcatella
Fläckig säckspinnare
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Proutia rotunda
Proutia rotunda
Björksäckspinnare
Proutia norvegica
Proutia norvegica
Nordisk stråsäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Psyche crassiorella
Psyche crassiorella
Större stråsäckspinnare
Whittleia retiella
Whittleia retiella
Nätsäckspinnare
Acanthopsyche atra
Acanthopsyche atra
Ljungsäckspinnare
Canephora hirsuta
Canephora hirsuta
Sotsäckspinnare
Pachythelia villosella
Pachythelia villosella
Raggsäckspinnare
Phalacropterix graslinella
Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare
Sterrhopterix fusca
Sterrhopterix fusca
Gråhårig säckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare